Bopladsen opstod i sin tid, fordi det tidligere jernalderhus, efter mange års tro tjeneste og masser af gode oplevelser, ikke stod så sikkert mere. De bærende dele var skrøbelige. En gruppe af forældre og lærere gik derfor igang med det ambitiøse projekt bag Det gule Hus og det er derfor vi i dag har det smørhul (på 1000 m2), som er rammen om mange stjernestunder for både børn og voksne. Her tænkes ikke mindst på HYGGEBYGGEUGEN som er vores udgave af en "ø-lejr". Alle med tilknytning til skolen inviteres til at campere på boldbanen og deltage i fælleskabet omkring byggeriet af smedien, pilefletning, måltider, lege med børnene, havbade, opvask, hyggestunder omkring bålet, bueskydning, lære nye ting af hinanden, smede, snitte, spille fodbold - kort sagt gedigen råhygge...... og vi starter altid med en pause !
Alligevel er det utroligt hvad vi når, måske fordi vi er sammen om det. Alle familier er velkomne, også hvis det bare er for lige at prøve et par dage. Det var der også nogle der gjorde et år. De kom mandag og ville egentlig tage hjem igen tirsdag, men de var der stadig da vi lukkede og slukkede søndag og har trofast været med hele ugen lige siden.

I løbet af foråret får alle klasser tilbuddet om et døgn på Bopladsen, hvor de skal prøve at leve og arbejde på primitiv manér og sove sammen i skolens 2 store pyramidetelte.
Emnet i bh.kl. + 1.kl. + 2.kl. er STENALDER, i 3.kl JERNALDER/BRONZEALDER, 4.kl.+ 5.kl.VIKINGETID, i 6.kl. + 7.kl. MIDDELALDER. I 8.kl. samler vi op/sammen.
For bh.kl. + 1.kl.
er arrangementet specielt. Deres ophold på Bopladsen ligger i en weekend, for det er meningen at mor, far og evt. søskende også kan være med. Alle hjælper til med at få mad på bordet, men der bliver også masser af tid til at de voksne kan få snakket sammen. Desværre lykkes det ikke at få gennemført arrangementet hvert år - foråret er en travl tid.


Idéen bag opholdene er at prøve nogle ting på egen krop, lave det med egne hænder og smage maden med egen mund. Alene det at lave maden på bål og spise uden gaffel (kommer først i 16-1700-tallet), er en stor oplevelse for mange.
Nogle - men ikke alle - har også prøvet at samle biller og kryb ind til et måltid, jage urokse med spyd, skyde med bue og pil, snitte en hyldefløjte, støbe tinsmykker, hugge brænde, tænde bål med ildstål, slentre eller slynge snore,ligge i en myretue, bygge og sove i bivuak, konstruere en armbrøst, skyde med bliden, bage pandekager og brød, lave mad i jordovn, ryge fisk, slås på pinden, trække hinanden ned i mosen og...........................
Emnerne vil gå igen i de enkelte huse næste år, så alle når ad åre at prøve mange forskellige ting - på/med deres egen krop. Det gælder i øvrigt også de forældre, som melder sig som hjælpere fra 3.kl. og opefter.

Pladsen bliver også brugt til undervisning i det daglige - når der altså er varme i luften - også til andet end historiske aktiviteter. En 6.kl. har f.eks. i matematik regnet ud hvor meget smedjen vejer. Det krævede en del opmåling, arealberegning af trekanter og vejning af mursten og tegl.
Resultatet blev:
Tagsten 2019 kg.
Mørtel 1600 kg.  
Mursten  2600 kg.
Ialt ca. 6,2 ton + tømmer og sylt

Pasningen (SFO) bruger pladsen meget som "Værested" og Børnehaveklassen leder bl.a. efter Mulle og Hyggen i Bopladsens huse ved juletid. Sommetider har vi andre skoler på lejrskole eller hyttetur.
Vi har således meget glæde af Bopladsen.
Hvis man regner alle overnatninger i dette skoleår sammen, så ville det faktisk svare til at der fast boede én dernede året rundt ! Der har nemlig været over 300 overnatninger.