For at styrke skolens naturvidenskabelig profil, har skolens nyvalgte bestyrelse, som sin første embedshandling, enstemmigt besluttet at købe det OBSERVATORIUM som ses på billedet, til overtagelse d. 1. april 2005, formedelst 125.000 kr. + nedtagning, transport til skolen og opsætning.

Det står for tiden på Djursland og det er bestyrelsens plan at opfordre alle forældre, der har en bil med trailer, til i fællesskab at køre op og hente skolens nyerhvervelse.

Der vil blive udsendt en særlig indbydelse til skolekredsen senere, med angivelse af weekend(er).

Som man kan se, er observatoriet en anderledes, dristig konstruktion, som bl.a. er udstyret med et rigtigt, drejeligt "stjernekikkertårn".

Vi er som bekendt selv leveringsdygtig i buldermørke, så der vil være rigtig gode muligheder for at studere himmelfænomenerne nærmere i den store stjernekikkert, som bestyrelsen vil købe for ansøgte fondsmidler.

Alle installationer drives af vind- og/eller solkraft.
Det lagres som strøm på store batterier, så man også kan bruge observatoriet på kolde vinterdage, da det kan opvarmes.
Der er også et lille thekøkken, så forplejningen kan være i top.

 

Der er skam også mulighed for at astronomerne kan få sig en lille lur på de lange vagter.

Observatoriet skal i første omgang opstilles på boldbanen, men senere er det meningen, at finde et mere permanent sted i nærheden af skolen og der er i den forbindelse taget kontakt til lokale landmænd m.h.p. at få overdraget et stykke velegnet jord til den endelige opstilling.