Skolens logo er ikke bare pynt på brevpapir. Dels har egetræet en direkte tilknytning
til skolens navn, som den fik dengang den startede - i Lille Egede - og dels er der megen
symbolik gemt bag den fine tegning.
Egetræet udmærker sig ved en solid pælerod, som får træet til at stå godt fast - selv i den
værste storm. Egen indvandrede til Danmark for ca. 7000 år siden og er en træart der er
så hård, at den til alle tider har været brugt både til hustømmer, skibstømmer, hjul, møbler
og andre ting der er udsat for hårdt slid.
Egetræet er vært for en mangfoldighed af insekter, men selvom de evt. skulle komme til
at æde alle forårets knopper, så har egetræet et sæt reserveknopper, som springer ud
med nye blade til skt. Hans.
Bladene indeholder farvestoffer som kan farve garn, agern har været brugt til kaffeerstatning
og var tidligere et vigtigt fodertilskud til svin. Træet er det træ i den danske fauna der lever længst.
Således menes Kongeegen at være ca. 1500 år gammel !
Egetræet er et godt, stærkt og stadig tidssvarende symbol.
Under træet står en pige og en dreng på hver sin side og lur mig om de ikke holder hinanden
i hånden bag træets solide stamme.
Det hele er indrammet af ikke én men to cirkler. Inderst en tynd beskyttende streg og yderst
en lidt tykkere, som kan holde sammen på det hele.
Der er vist ingen grund til at lave et nyt logo sådan lige med det første.

Allerede da skolekredsen blev dannet i 1899, udstak den rammerne for undervisningen på
Lille Egede Friskole:
"Kredsens Formaal er (...) at undervise alle (...) paa saa god og fyldig Maade som muligt,
navnlig tages der sigte paa, at hvert Barn undervises og omgaas efter sin Ejendommelighed
og faar stadig det Maal af Kundskaber, som det paa de forskellige Udviklingstrin har Modtagelighed for.
For at Undervisningen ledet paa denne Maade, virkelig kan komme Børnene til Gavn er det
af meget væsentlig Betydning, at der mellem Læreren og Børnenes Forældre kan komme
et godt Samarbejde istand saaledes, at Opdragelsen i Hjemmet og i Skolen saavidt mulig
kan gaa Haand i Haand."


Det kan vi stå inde for den dag i dag.